24 KASIM 2007 tarihinde itibaren hizmet veren kuruluşumuz, başlangıçta bölgemizde bulunan işitme engelli çocukları sosyal, dil, bilişsel ve psikolojik alanlarında gelşitrimek, işitme engelli çocuk ebeveynlerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu..

Merkezimizde işitme yetersizliği olan, zihinsel yetersizliği olan, öğrenme güçlüğü olan, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere alanında uzman olarak yetiştirilmiş öğretmenler tarafından bireysel ihtiyaçlarına yönelik, bireysel eğitim planları doğrultusunda eğitimler verilmektedir.  


Merkezimizde yer alan meslek elemanlarının en önemli niteliği samimiyet ve disiplini birleştirerek güleryüzlü hizmet anlayışını yansıtmalarıdır.
Özel gereksinimli çocuğa sahip anne ve babaların kaygılarını, isteklerini kavrabilme, bu kavrayış ile uygun programı düzenleme, okul-kurum- aile işbirliğini oluşturarak bu programı uygulama , uygulanan sonuçları değerlendirip yeni döneme hazırlanma çalışmalarını belli bir sisteme oturtmuş kuruluşumuzun bir cümle ile tanımı; sözlü/sözsüz iletişim kurma, etkileşim başlatma, özgüvenli, bağımsız yaşama hakkına sahip çocuklara ve ailelere aynı yol üzerinde yürüdüğümüzü hissettirmek ve yol arkadaşlığı yapmaktır.

Merkezimizin amacı:

Özel gereksinimli bireylerin kendi kendine yetecek duruma gelebilmeleri için temel yaşam becerilerini öğretmek. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve kendilerine hem eğitim alanında hem sağlık hizmetleri  alanında eşit şekilde yararlanmaya rehberlik etmek. Özel gereksinimli bireylerin, uyun eğitim programları, özel yöntem ve özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından, eğitim programına uygun araç gereç ile bireyin ihtiyaçları doğrultusunda, ilgileri, yetenekleri, yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime geçiş, iş ve meslek alanlarında hayata hazırlama amaçlanmaktadır. Ayrıca bireyin toplum içinde kabulünü sağlayan rolleri öğretme, ilişki kurabilme, işbirliği içinde çalışma, üretici ve mutlu bireyler yetiştirmek amacımızdır.