Zihinsel işlevlerin yanı sıra kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır. Zihin engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta ve kendilerinden beklenen sosyal sorumlulukları göstermekte zorluk çekebilirler. Yine de belirli alanları kapsayan testlerle, sayısal ölçülerle ayrım yapılmaya çalışılmaktadır. Çocuğun öğrenme özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmuş bireyselleştirilmiş eğitim programı ile verilen özel eğitim sayesinde bağımsız bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak mümkündür.